Άλλαξε τον κωδικό πρόσβασής σου

Να θυμάσαι, ο κωδικός σου πρέπει να έχει τουλάχιστον

  • τουλάχιστον 6 χαρακτήρες
  • τουλάχιστον 1 αριθμητικό ψηφίο
  • 1 ειδικό χαρακτήρα
  • 1 κεφαλαίο χαρακτήρα
  • 1 πεζό χαρακτήρα.

Είναι για την ασφάλειά σου!

Ξέχασες τον κωδικό σου?